Kiertomaa sai uuden toimitusjohtajan ja yhtiöstä tulee sidosyksikkö

Kiertomaan hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi 1.9.2019 alkaen Päivi Laakson (s. 1980, FM). Laakso on koulutukseltaan geologi ja hän työskenteli aiemmin Kiertomaalla tuotepäällikkönä. Kiertomaalle Laakso tuli vuonna 2018 FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä, jossa hän toimi ympäristöalan konsulttina.

Ensimmäiseksi uusi toimitusjohtaja pääsee saattamaan valmiiksi Kiertomaan yhtiömuutoksen markkinaehtoisesta toimijasta Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sidosyksiköksi 1.1.2020 alkaen. Yhtiöjärjestelyjen myötä Kiertomaa keskittyy tarjoamaan palveluita omistajaorganisaatioilleen. Muutos edistää maa-ainesten uusiokäyttöä sekä jätteistä jalostettavien uusiomateriaalien hyödyntämistä maanrakentamisessa.