Kiertomaa Oy

Mitä teemme

Toimimme Varsinais-Suomen alueella yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten kierrätystä edistävänä palveluntarjoajana. Lisäksi toimimme maarakennushankkeiden materiaalitoimittajana. Päätarkoituksemme on edistää maarakentamisen resurssitehokkuutta. Tähän pyrimme yhteistyössä muiden yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kiertotalouden läpimurto vaatii uusia työkaluja ja toimintatapoja, joiden kehittäminen ja jalkauttaminen ei onnistu ilman aktiivista yhteistyötä. Voit ladata esitteemme tästä.

Mistä kaikki alkoi

Etelä-Suomen alueella havaittiin tarve maa-ainesten kiertotaloutta edistävälle toiminnalle. Turun kaupunki käynnisti selvitystyön mahdollisen toiminnan aloittamiseksi Turun seudulla. Selvitystyö piti sisällään toiminnalle mahdollisten alueiden sekä mahdollisten yhteistyökumppanien kartoittamisen. Vuonna 2012 Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy aloittivat Turun Saramäen alueella sijaitsevan maa-ainespuiston ja sitä hallinnoimaan tulevan maa-ainesyhtiön suunnittelun. Kiertomaa Oy perustettiin lokakuussa 2016 ja yhtiön operatiivinen toiminta alkoi keväällä 2017.

Toimintamme nyt

Yhtiön pääasiallinen toiminta tapahtuu Turun Saramäessä sijaitsevan materiaaliterminaalimme alueella. Kiviainesmyyntimme on alkanut elokuussa 2017. Ympäristölupamme mukainen alue on laajuudeltaan 55 hehtaaria. Alueelta louhitaan ja murskataan kiviainesta. Lisäksi vastaanotamme ja varastoimme alueella ylijäämämaanrakennusmateriaaleja. Pyrimme loppusijoittamaan ainoastaan maarakentamiseen sopimattomat materiaalit. Uudelleen hyödynnettävissä olevat maa- ja kiviainekset varastoidaan erikseen tai hyödynnetään suoraan alueen rakentamisessa.  Alueellamme toimii myös puun ja risujen vastaanotto- ja käsittelypiste sekä kasvualustojen tuottaja ja välittäjä. Muista toiminnoistamme voit kysyä lisää henkilökunnaltamme.

Tulevaisuuden tavoitteet

Kiertomaan on tarkoitus laajentaa toimintaansa kiviaineksen myynnistä ja ylijäämämaanrakennusmateriaalien vastaanotosta entistä monipuolisemmaksi toimijaksi alueellamme. Vahvana arvona toiminnassamme pidämme kiertotalouden edistämistä ja tämän visiomme toteuttamiseksi tulemme jatkossakin olemaan mukana erilaisten uusien toimintamallien kehitystyössä.

Sekä kivi- että maa-aineksen kierrätyksessä on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää, jotta voimme tulevaisuudessa hyödyntää entistä paremmin maaperästä ja peruskalliosta jo kertaalleen ammennetut luonnonvarat. Kehitystyössämme saavutetun tiedon jakaminen eteenpäin on tärkeä osa toiminta-ajatustamme, jotta mahdollisimman kestävät toimintamallit saadaan jalkautettua myös muualle Suomeen sekä Eurooppaan.