Kiertomaa Oy

Kiertomaan tarina

Toimimme Varsinais-Suomen alueella yhdyskuntarakentamisen kiertotaloutta sekä maa-ainesten kierrätystä eteenpäin vievänä palveluntarjoajana. Lisäksi toimimme maarakennushankkeiden materiaalitoimittajana. Päätarkoituksemme on kuitenkin edistää maarakentamisen resurssitehokkuutta. Tähän pyrimme yhteistyössä muiden yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Kiertotalouden läpimurto vaatii uusia työkaluja ja toimintatapoja, joiden kehittäminen ja jalkauttaminen ei onnistu ilman aktiivista yhteistyötä. Voit ladata Kiertomaasta kertovan esitteen tästä:

Esite_Kiertomaa

Historia

Etelä-Suomen alueella havaittiin tarve strategiselle maa-ainesten kiertotaloutta edistävälle toiminnalle. Turun kaupunki käynnisti selvitystyön mahdollisen toiminnan aloittamiseksi Turun seudulla. Selvitystyö piti sisällään toiminnalle mahdollisten alueiden sekä mahdollisten yhteistyökumppanien kartoittamisen. Tämän selvitystyön seurauksena Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (entinen Turun Seudun Jätehuolto Oy) aloittivat Turun Saramäen alueella sijaitsevan maa-ainespuiston ja sitä hallinnoimaan tulevan maa-ainesyhtiön suunnittelun vuonna 2012. Kiertomaa Oy on perustettu lokakuussa 2016. Operatiivinen toimintamme alkoi keväällä 2017.

Tulevaisuuden tavoitteet

Kiertomaa Oy:n on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa toimintakenttäänsä edelleen kiviaineksen myynnistä sekä maa-aineksen vastaanotosta entistä monipuolisemmaksi toimijaksi alueellamme. Vahvana arvona toiminnassamme pidämme kiertotalouden edistämistä ja tämän visiomme toteuttamiseksi tulemme jatkossakin olemaan mukana erilaisten uusien toimintamallien kehitystyössä.

Sekä kivi- että maa-aineksen kierrätyksessä on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää, jotta voimme tulevaisuudessa hyödyntää entistä paremmin maaperästä sekä peruskalliosta jo kertaalleen ammennetut luonnonvarat. Myös tulevaisuuden kehitystyössämme saavutetun tiedon jakaminen eteenpäin on tärkeä osa toiminta-ajatustamme, jotta tämä mahdollisimman kestävä toimintamalli saadaan jaettua myös muualle Suomeen sekä Eurooppaan.

Toimintamme nyt

Yhtiön pääasiallinen toiminta tapahtuu Turun Saramäessä sijaitsevan materiaaliterminaalimme alueella. Kiviainesmyyntimme on alkanut elokuussa 2017. Ympäristölupamme mukainen alue on laajuudeltaan 55 hehtaaria. Alueelta louhitaan ja murskataan kiviainesta. Jatkossa tulemme välittämään, vastaanottamaan ja varastoimaan ylijäämämaita. Alueellamme toimii myös puun ja risujen vastaanotto- ja käsittelypiste sekä kasvualustojen tuottaja ja välittäjä. Muista toiminnoistamme voit kysyä lisää.